گروه مهندسی تی تی اس TTS Group فارسي | En
صفحه نخست دربـاره مـا
خـدمـات
ارتبـاط بـا مـا
اخبـار و رویـدادهـا


چشم انداز توسعه گروه تی تی اس
چند رسانه ای گروه تی تی اس
گزیده مطالب فنی گروه تی تی اس
توانمندی های گروه مهندسی تی تی اس
بازيافت نخاله‌هاي ساختماني
توجه به محيط زيست و حفظ سلامتي انسان و كليه موجودات كره زمين يكي از اصول اساسي در بقاي زندگي و استفاده از مواهب خدادادي است كه به وفور در اختيار ما قرار دارد. كنترل آلودگي‌هاي محيط ازجمله مواد زايد جامد، بخش مهمي از اين وظيفه را تشكيل مي‌دهد كه با توجه به اصول و موازين بهداشتي اقتصادي جايگاه ويژه‌اي را در علوم و فنون جديد به خود اختصاص داده است.
شهرها هرچه بزرگ و بزرگتر بشود، در صورت بي توجهي ما، بر زمان مورد نياز براي حل برخي مشكلات آن نيز افزوده مي‌شود. افزايش حجم زمان در اينجا نه به معني لاينحل بودن آن مشكلات كه بيشتر به معناي وقت گير تر بودن آنها است. چنين اتفاقي در حالي رخ مي‌دهد كه برخي از موضوعاتي كه تا پيش از اين به عنوان يك مشكل در نظر گرفته نمي‌شد، با بزرگتر شدن شهر اكنون در دايره معضلات تازه تعريف شده قرار گرفته است. به همين دليل كارشناسان و مسئولان امور شهري براي حل معضلات تازه به فكر افتاده و هر بار يك موضوع را در محور توجه خويش قرار مي‌دهند.
اگر تا پيش از اين به عنوان مثال تنها آلودگي هوا يا ترافيك و زباله‌هاي شهري مشكلات جدي يك شهر بزرگ به شمار مي‌آمدند، اكنون مي‌توان در لابه لاي گفته‌ها به مشكلات ديگري نيز اشاره كرد. وقتي شهر بزرگ و بزرگتر مي‌شود، وقتي جمعيت آن افزايش پيدا مي‌كند، در كنار آن بر تعداد موضوعاتي كه مي‌توان درباره آنها فكر كرد نيز افزوده مي‌شود.
آمارها نشان مي‌دهد كه در طول چند دهه اخير تخريب ساختمان‌هاي مسكوني كه با اندكي تعمير يا مرمت قابليت خوبي براي ادامه بهره برداري داشته‌اند، تخريب شده‌اند و به جاي آن به طور عمده ساختمان‌هايي بر جاي نشسته‌اند كه به دليل نياز فوري به بنا و رونق بازار مسكن، ارتباط مطلوبي را با شرايط طبيعي و اقتصادي محيط به دست نمي‌داده‌اند. البته فرسودگي بافت‌هاي قديمي و عدم سرمايه‌گذاري كافي در آنها موجب شده است كه بافت‌هاي قديمي وارد مرحله تخريب شوند .
پسماندهاي شهري كه خود تركيبي از فضولات انساني و حيواني و بسياري ديگر از مواد زائد صنعتي و كشاورزي است، متاسفانه در آخرين مرحله دفع به خاك و يا آب منتقل مي‌شوند. كالاهاي مصنوعي كه از مواد پلاستيكي ساخته شده‌اند پس از استفاده به صورت مواد زائد تجزيه نشدني در پسماند انباشته و در خاك باقي مي‌مانند زيرا پليمرهاي مصنوعي (نايلون) بر عكس پليمرهاي طبيعي موجود در پشم و پنبه به علت نبودن آنزيم ويژه، سال‌ها جهت تجزيه در طبيعت به صورت خام و بدون تغيير باقي مي‌ماند. اين مواد خود خللي در تبادل آب و هوا و ديگر عكس‌العمل‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك بوجود مي‌آورند. مجاورت و يا احاطه شدن ريشه گياهان بوسيله مواد پلاستيكي در خاك سبب نرسيدن آب و غذا به ريشه گياه شده و در طي زمان در اطراف ريشه حرارت، رطوبت و خواص شيميايي كاملاً غيرمتعادلي بوجود مي‌آورند كه موجب ضعف رشد و يا خشكي گياه مي‌شوند. وجود انواع مختلف قوطي‌هاي كنسرو، لاستيك‌هاي مستعمل، لاشه هاي اتومبيل، فضولات بيمارستان‌ها و مواد شيميايي كارخانه ها كه هم اكنون در اغلب شهرها جزو لاينفك پسماند هاي شهري هستند كه احتمالا در نخاله هاي ساختماني انباشت و به خارج از شهر در دامان طبيعت پراكنده و يا دفن مي‌شوند. نتيجه اين عمل، تجزيه هايي است كه طي ساليان دراز خطرات مهيبي را در آب و خاك منطقه بوجود آورده و موجب بيماري‌هاي گوناگوني در انسان و حيوان و كليه موجوداتي كه در آن منطقه زندگي مي‌كنند مي‌شود.
يكي از مشكلات سيستم مديريت مواد زايد جامد شهري، توليد روزانه چندين تن خاك و نخاله در سطح شهرها است.دفع بدون برنامه ريزي صحيح اين مواد علاوه بر زيان‌هاي زيست محيطي، مي تواند باعث از بين رفتن پوشش گياهي طبيعي در محل هاي دفع،تغيير توپوگرافي محل، آلودگي آب‌هاي زير زميني و از بين رفتن چشم انداز و جنبه هاي زيبا شناختي شهر مي‌باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميانگين عمر مفيد ساختمان‌ها در كشورهاي جهان حدود 40 سال و در ايران 30 سال برآورد شده است و با توجه به اينكه 25 درصد بافت شهري در كشورها فرسوده است، احداث ساختمان‌هاي جديد مقدار زيادي نخاله ساختماني توليد خواهد كرد. علاوه بر اين به نظر كارشناسان شهري با تصويب طرح جامع و ابلاغ آن پيش بيني مي‌شود كه ميل به تخريب و نوسازي افزايش يافته و در نتيجه شاهد توليد بالاي نخاله‌هاي ساختماني در سطح شهرها باشيم.

بررسي منابع و آناليز نخاله‌هاي ساختماني:
مهمترين عامل در ساماندهي مديريت نخاله‌هاي ساختماني شناخت منابع اصلي توليد نخاله‌هاي ساختماني عبارتند از: خاكبرداري، تخريب، نوسازي، تعميرات، حفاري، نخاله‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي صنعتي .....
در مورد نخاله‌هاي ساختماني مربوط به ساخت بناي مسكوني بايد توجه نمود كه عوامل بسياري بر روند توليد آنها تاثير گذارند از جمله مي توان به وضعيت اقتصادي مردم، فصول مختلف سال، افزايش جمعيت، رشد و توسعه شهر و ... اشاره كرد. نخاله‌هاي حاصل از حفاري و تخريب و خاكبرداري نيز دستخوش نوساناتي مي‌شوند، بعضي پروژه‌ها مانند حفاري‌هاي مربوط به احداث خطوط جمع آوري فاضلاب شهري، آب و يا گاز قطعي بوده و مي‌توان بر اساس زمان شروع و پايان پروژه‌ها برنامه ريزي و اقداماتي جهت جمع آوري آنها انجام داد. ساخت و سازي شهري نيز مي‌تواند تابع زمانبندي باشد كه در مديريت صحيح شهري با كنترل زمان آن و هدايت قانونمند نخاله‌هاي حاصل در جهت بهبود چشم انداز شهري گام‌هاي اساسي برداشت.
ضايعات ناشي از عمليات ساختماني را از يك نگاه مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد.

1- ضايعات ناشي از عمليات خاكبرداري و گود برداري: اين خاك معمولاً خاك طبيعي بوده و در هر منطقه از آناليز مواد خاصي برخوردار است. با توجه به نوع خاك و آناليز مواد تشكيل دهنده آن، مستقيماً داراي قابليت مصرف بوده و با اعمال مديريت مناسب بر آن مي‌تواند جايگاه مصرف خود را بيابد. بطور مثال خاك‌هاي رسي داراي قابليت باز گرداندن به طبيعت و استفاده براي مقاصد كشاورزي مي‌باشد و يا خاك‌هاي با تركيب مخلوط خاك، قلوه سنگ، شن و ماسه قابليت بكارگيري در زيرسازي خيابان‌ها و جاده‌ها و يا توليد شن و ماسه را دارد.

2- ضايعات ناشي از عمليات عمران شهري: اين قبيل ضايعات نتيجه اجراي عمليات عمران شهري است كه تركيبي از انواع مواد از قبيل آسفالت‌هاي فرسوده، بلوك‌هاي بتني فرسوده، گل و لاي و انواع مواد ديگر مي‌باشند كه بايد عمليات بازيافت خاص خود را داشته باشد.

3- ضايعات ساختماني ناشي از عمليات تخريب اماكن فرسوده ( آوار): با قديمي و كهنه شدن اماكن مسكوني، عمومي و ..... و ضرورت باز سازي و نوسازي اماكن فرسوده، حجم وسيعي از ضايعات ساختماني در شهرها و كشورهاي مختلف جهان بوجود مي‌آيد. بخصوص در شهرهاي درحال توسعه از اين دسته از آوارهاي ساختماني بسيار زياد توليد مي‌شود. در شهر تهران به دليل در حال توسعه بودن، بيش از 60 درصد از ضايعات ساختماني از اين نوع مي‌باشد. در كشورهاي توسعه يافته بخش قالب مواد موجود در ضايعات ساختماني از تركيبات بتني و مصالح سنگي تشكيل شده، اما در كشور ما بازسازي‌ها و يا تخريب‌ها ناشي از اصلاح بافت‌هاي فرسوده يعني خانه ها و ابنيه‌هاي سنتي كه به جهت توسعه شهري و يا تخريب، دوباره سازي مي‌شوند، ايجاد مي‌شود.
در دنيا براي اين بخش از ضايعات ساختماني كه حجم عظيمي از ضايعات را در بر مي‌گيرد تدابيري انديشيده شده و تلاش دوستاران محيط زيست در بازيافت اين بخش از ضايعات ساختماني كه هم حجم قابل توجهي دارد و هم از نظر فني و اقتصادي بازيافت آنها داراي توجيه اقتصادي مي‌باشد، توجه بخصوصي صورت گرفته است. آناليز تركيبات اين ضايعات ساختماني رابطه مستقيم با قدمت بناهاي تخريب شده، فرهنگ و سنت شهر ها و نوع معماري آنها دارد. بطور مثال خانه‌هاي قديمي مناطق كويري مانند شهر يزد عموماً با معماري خاص و از مصالح خشت و گل و كاه گل ساخته شده بنابر اين طبيعي است كه حجم خاك در آوارهاي ساختماني اين شهر بسيار بالا باشد و بر عكس در مناطق شمالي كشور بيشتر از بلوك‌هاي سيماني و ديوارهاي سيماني به عنوان مصالح استفاده شده است. در برخي از مناطق نيز آجر و گچ بيشترين مصالح بكار رفته در ساختمانهاي فرسوده را به خود اختصاص داده است. بنابراين، پر واضح است كه بيشترين مواد تركيبي ضايعات ساختماني كشورهاي اروپايي و يا غربي از مصالح سنگي و بتني تشكيل شده و با مصالح بكار رفته در ساختمان‌هاي كشور ما كاملا متفاوت است.
شركت مهندسي تدبير توسعه سلامت با مشاركت همكار خارجي خود و بدنبال مطالعات و كار تحقيقاتي و عملي اقدام به ارائه فرايند مناسب و قابل استفاده براي بازيافت زباله‌هاي ساختماني از نوع ضايعات ساختماني ناشي از عمليات تخريب (آوار) نموده است. كه علاوه بر كمك به رفع معضلات گفته شده خصوصاً جلوگيري از تخريب محيط زيست امكان استفاده از اين ضايعات را به صورت تركيب اين مواد بازيافتي با مواد افزودني مناسب، انواع محصولات استاندارد و با تنوع زياد در حوزه مصالح ساختماني را توليد نمايد.
اين طرح در قالب مشاركت با شهرداري تهران و قرارداد 10 ساله به صورت B.O.O و با ظرفيت روزانه 3300 تن سالانه 1.000.000 تن نخاله ساختماني ارائه گرديده است .
با توجه به آمار روزانه حدود 50.00 تني زباله‌هاي ساختماني در تهران اين طرح قابليت توسعه به بيش از 10 برابر اين قرارداد را دارد. علاوه بر اينكه دپوي موجود در مجموعه دفن زباله‌هاي ساختماني آبعلي ظرفيت نامحدود براي اجراي طرح‌هاي اين چنيني را دارا است .
برگشت


تازه‌ها و اخبار لينك‌هاي مفيد تمايل به همكاري نقشه سايت

دریافت نشان بین المللی رهبری در کیفیت توسط گروه شرکت های TTS دریافت نشان بین المللی رهبری در کیفیت توسط گروه شرکت های TTS
گروه شرکت های TTS به عنوان یک شرکت ایرانی مفتخر به دریافت نشان بین المللی رهبری در کیفیت(International Star for Leadership in Quality) از BIDGROUP ( Business Initiative Directions ) که یک نهاد اروپائی است گردید.
	امضاء تفاهم نامه همکاری برای اجرای 5 نیروگاه پروژه زباله سوز امضاء تفاهم نامه همکاری برای اجرای 5 نیروگاه پروژه زباله سوز
پس از تلاش و کوشش شرکت TTS در جهت احداث نیروگاه زباله سوز در کشور و تحقق چند پروژه، امحاء پسماند به روش زباله سوزی مورد توجه سازمان‌های مسئول بخصوص شهرداری‌ها قرار گرفت و سازمان‌های مدیریت پسماند در الگوی امحاء زباله‌های شهری ...
  • ارتباط با ما
  • نشانی: تهران، بلوار سعادت آباد، خيابان سی و دوم، پلاک 108 ساختمان TTS
  • كد پستي: 1997937913
  • تلفن: 3-88699961 21 (98+)
  • دورنگار: 88564987 21 (98+)
  • پست الكترونيك: Info [at] ttsgroup.ir
گروه شرکت‌های TTS در راستای برنامه‌های توسعه‌ای خود از کلیه افراد متخصص، توانمند و کوشا و همچنین شرکت‌های تخصصی مرتبط جهت همکاری دعوت به عمل می‌آورد.
در صورت تمایل مي‌توانيد سوابق كاري (رزومه) خود را به آدرس Jobs@ttsgroup.ir ارسال نمایید.


TTS گروه مهندسی تی تی اس © کليه حقوق براي گروه مهندسي تي تي اس محفوظ است. (1394-1393)

طراحی و پشتيباني سایت: گروه مهندسی افرا سافت